14 Mayıs günü, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini veto edeceğimizin en yüksek perdeden ve makamdan açıklandığı gününün ertesi “Veto!” başlığı altında şöyle yazmışım:

“NATO’nun büyükleri Türkiye’nin vetosunu büyük bir engel olarak görmüyor. Türkiye’nin bedeli mukabilinde bu vetoyu geri çekeceğine inanıyorlar.”

Ben bunu yazınca Türkiye daha da yüksek perdeden konuşmaya başladı.

Veto asla kalkmayacaktı.

Çünkü İsveç ve Finlandiya teröre destek veriyordu.